2015
2014
2013
2012
2011

2012ACHIEVED RESULTS FOR 2011

The founders of the Pakomak Company are 11 leading manufacturing companies in Macedonia, which together created a system for management of packaging and packaging waste. In the period of 2011, up until March 2012 more than 490 member companies joined the system of Pakomak. The clients of Pakomak account for 42% of the quantities of packaging waste placed on the Macedonian market. In order to the collected, selected and transported amounts for recycling, Pakomak took 22% more packaging waste than the legal national targets for 2011. Besides the generated additional costs , PAKOMAK as a socially responsible company that act on behalf of their clients, confirmed the principle of non-profitability as essential in their operations. The annual report of Pakomak, in which were listed the quantities of waste from packaging from its clients, was approved by the Ministry of Environment and Physical Planning. With these activities Pakomak achieve the national goals set for 2011.

WORKSHOP FOR MORE EFFECTIVE MANAGEMENT OF PACKAGING WAST

On 30 and 31st January in the hotel Holiday Inn, a workshop was held on the subject "More efficient management of packaging waste” organized by Pakomak. The workshop was attended by 9 companies for waste management: Macedonia, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, Greece, Turkey, Romania and Belgium. This workshop was an opportunity for exchanging experiences and to discuss about finding ways for more effective cooperation with companies and municipalities, as well as raising the awareness for the selection of packaging waste.

SEMINAR IN BRUSSELS ON THE SUBJECT "WASTE PREVENTION IN PRACTICE"

Representatives from Pakomak attended the seminar which was held in Brussels on the subject "Waste Prevention in Practice". The seminar was attended by representatives of all the leading companies for managing packaging waste from the European countries and companies that presented their practical activities on the subject.

The seminar covered 4 topics: Prevention of waste generation - How peoples lifestyle affects the waste; Integration - waste as part of an integrated system; Responsibility - Reducing waste at the ultimate goal; Experience - Practical examples from seminar participants

The shared experience of this seminar will contribute to more efficient waste management in the system of Pakomak and developing a drafting program for Pakomak clients for stopping and prevention of waste packaging.

CONFERENCE IN BULGARIA ON THE SUBJECT "WASTE MANAGEMENT, RECYCLING & ENVIRONMENT"

Representatives from Pakomak attended the seminar which was held in Bulgaria on the subject "Waste management, recycling & environment”.

On this conference were shared experience from the Balkan countries and also around the world, related to the issue of waste management. I was discussed the problem with the landfill, technologies for energy recovery, prevention of waste and its recycling.

The acquired experience of the conference is to guide our future and more effective company management.

TRASH FOR ART EXHIBITION IN VERO CENTER, RAMSTORE AND MCDONALDS

Last year, Pakomak organized competition “Trash for art” which had more than 130 participants. They created art of packaging waste, finding beauty where others see only waste.

The jury announced the top 5 pieces and they were rewarded. The main prize went to the students from high school "Nikola Karev" with his art work "Teddy Bear" made from plastic bottles and caps.

To promote the winners, Pakomak expose the art works in the Vero Centre in the period from 12 to 22 January. After this exhibition, the art works were transferred to the mall "Ramstore", and after this, their promotion continued in McDonalds restaurants in Skopje. Through these exhibitions, many visitors were informed about the action “Trash for art” by Pakomak and they also got a message about the importance of taking care for our environment. The works were a true example that with a little imagination the used packaging can be used again and instead of waste, to create artwork from them.

ПРОМОЦИИ И НАГРАДИ ЗА ПОБЕДНИЦИТЕ ВО ЕДУКАТИВНАТЕ ЕКО-ИГРА “GREEN TEAM”

Во текот на февруари беа организирани интерактивни промоции за новата едукативна игра на Пакомак “Green Team”, наменета за деца од претшколска и школска возраст.

Промоциите се одржаа во трговските центри “Веро центар” и “Рамстор”, како и во рестораните на McDonalds. Со нив, децата преку игра научија како да се грижат за животната средина, виртуелно вежбајќи како одвоено се собира амбалажниот отпад. ПАКОМАК со своите идни активности ќе направи наученото од оваа игра, децата да може да го применат во своите училишта и домови преку поставување на канти и контејнери за одвоено собирање на амбалажниот отпад од пластика, хартија и лименки.

До крајот на февруари играта беше активна на сајтот на Пакомак и тука децата можеа да се натпреваруваат за интересни награди. Тие го собираа и селектираа отпадот за да соберат доволно поени и да бидат меѓу најдобрите “екологисти”. Најдобрите 20 учесници добија интересни награди, а најсреќен од нив беше Теодор Бојаџиевски кој ја освои главната награда – лаптоп.

ПАКОМАК ЕКО–ЕДУКАЦИЈА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Пакомак, заедно со здружението за заштита на животната средина и просторно планирање, ПЛАНКТОНИУМ, од 6-ти март до 4-ти април организираа еко-предавања во следните основни училишта на територијата на Општина Центар: Кирил и Методиј, 11 Октомври, Коле Неделковски, Кочо Рацин, Јохан Хајнрих Песталоци, Димитар Миладинов и Гоце Делчев. Овие предавања ги посетија вкупно 1500 деца. Предавањата продолжија и во градинките Пинокио, Пепелашка и Палеска од истата општина, а на нив присуствуваа вкупно 300 деца. Се работеше за акцијата „Биди ин, користи рисајкл бин“, чија цел беше подигнување на еколошката свест кај младите и нивно едуцирање за процесот на собирање, селекција и рециклирање на амбалажн иот отпад, како и за придобивките од таквиот одговорен однос.

Во склоп на еко-акцијата, Пакомак ги обезбеди училиштата и градинките со сет од различни канти за отпадоци. Следејќи ги правилата за селекција, децата ќе можат да го сортираат отпадот и да го фрлаат во корпата која е наменета за одредениот рециклажен материјал.

Едукацијата беше спроведена преку интерактивна презентација на интересни содржини прилагодени на возраста на децата и практично презентирање на кантите за соодветен вид на отпад.

БАЛКАНСКА ЗЕЛЕНА ЛОБИ ГРУПА

Пакомак и даде поддршка на Балканската зелена лоби група чија цел е во Парламентот на РМ да придонесе за усвојување на закони за заштита и унапредување на животната средина и одржливиот развој.

Балканската зелена лоби група, покрај со Пакомак, соработува и со сите граѓански организации кои работат на полето на животната средина, со цел владините институции и невладините организации да им стават поголем акцент на проблемите поврзани со загадувањето на природата.

ИЛИНДЕНСКИ КАЈАК СЛАЛОМ

Во периодот од 31.3.2012 до 1.4.2012 година на реката Треска во СРЦ Матка се одржа 44-от Илинденски кајак слалом. Спортот кој се одвива на диви и мирни води, своите почетоци ги има уште во далечната 1936 година.

Пакомак го поддржа овој 44-ти слалом по ред, во организација на Кајакарската Федерација на Македонија и кајакарските клубови, со цел да се промовира спортот во природата и да се развие свеста за потребата истата да се зачувува од загадување со отпад и отпадни материи.

ПРОЕКТ “НАШАТА ЗЕЛЕНА ГРАНИЦА ”

Агенција за спорт и млади и Министерството за животна средина го организираа проектот “Нашата зелена граница”, во кој беа чистени од отпад од амбалажа граничните премини: Деве Баир, Богородица, Ќафасан и крајбрежјето на реката Радика и езерото Матка.

Пакомак ја поддржа оваа акција и даде свој придонес преку донирање на опрема за собирање на отпадот.